Kontakt Tlf:
57 87 60 40

Kva tenester tilbyr vi?
Våre tenester består av knusing, sprenging, graving, massetransport, maskinflytting, oppmåling/massebereknking, høvling, mm. Yri Sand AS har ein moderne maskinpark med stor kapasitet.


Vi leverer knuste materialer som veggrus, pukk og singel til vegbygging, dekkeleggjing, samt byggje- og anleggsvirksomheit. Vi utførar også knusing med våre tre mobile grovknuseverk.

Som ein av dei største maskinentreprenørane i Sogn og Fjordane har vi utstyr og kompetanse til å vere ein totalleverandør innen grunnarbeid, veg- og kraftverkutbygging.
        
Yri Sand AS • Loen • 6789 Loen • NORGE • Telefon: 57 87 60 40 •