Kontakt Tlf:
57 87 60 40

HMS - Integrert og oppdatert
Yri Sand AS tar helse, miljø og sikkerhet på alvor, og arbeider for at vi er ein trygg og triveleg arbeidsplass for alle våre tilsette.

HMS er ein sentral del av ein moderne verksemd, og vi sørgjer for at vi endrar og oppdaterer våre interne rutinar når det kjem nye krav og lover. Saman med vårt kvalitetssystem er HMS integrert og dokumentert i både visningseksempel og handbøker til dei tilsette. Vi tek omsyn til det ytre miljø så langt det er praktisk mogleg.

Leif Arne Loen er verneombud, og er dei tilsette sin representant i HMS-saker. 
        
Yri Sand AS • Loen • 6789 Loen • NORGE • Telefon: 57 87 60 40 •