Kontakt Tlf:
57 87 60 40

Maskinentreprenøren med lengst erfaring i fylket
Yri Sand vart etablert i 1962, og omgjort til aksjeselskap i 1988.

Verksemda har sia den gong utvikla seg til å bli ein allsidig maskinentreprenør med god kapasitet og brei fagkunnskap. I dag har verksemda 30 tilsette. Yri Sand AS sørger for opplæring og oppdatering av egen kompetanse i takt med utviklinga i bransjen. 

Dagleg leiar er Leif Arne Loen, telefon 954 06 071.
        
Yri Sand AS • Loen • 6789 Loen • NORGE • Telefon: 57 87 60 40 •