Kontakt Tlf:
57 87 60 40

Massetak i Olden
Frå vårt massetak i Olden leverer vi veggrus, pukk, sand og singel. Kvart år produserer vi ca. 30 000 kubikkmeter materialar i desse massetakene.


Veggrus, pukk og singel brukast til vegbygging, dekkelegging, samt byggje- og anleggsverksemd. Vi leverer sand og singel til betongindustrien. Vår maskinpark på 22 maskinar inneheld blant anna tre mobile knuseverk, slik at vi kan tilby både grov- og finknusing.


Alle produkt går gjennom nøye kvalitetskontroll og vert følgt av høgt kvalifiserte fagfolk. Dette gjev produkt som held ein høg standard, og er testa i samsvar med gjeldande krav og reglement.
        
Yri Sand AS • Loen • 6789 Loen • NORGE • Telefon: 57 87 60 40 •