Kontakt Tlf:
57 87 60 40

DER  ENTREPRENØRER 
TRENGST
Maskinentreprenøren med lengst erfaring i fylket
Yri Sand vart etablert i 1962, og omgjort til aksjeselskap i 1988.

Verksemda har sia den gong utvikla seg til å bli ein allsidig maskinentreprenør med god kapasitet og brei fagkunnskap. I dag har verksemda 30 tilsette. Yri Sand AS sørger for opplæring og oppdatering av egen kompetanse i takt med utviklinga i bransjen.  
Tenester
Våre tenester består av knusing, sprenging, graving, massetransport, maskinflytting, oppmåling/massebereknking, høvling, mm.

Les meir 
kontakt oss
Tlf:       57 87 60 40 
Mob:    970 76 611 / 954 06 071
Adr:      Yri Sand AS, Loen, 6789 Loen

Les meir 
MASSETAK 
Frå vårt massetak i Olden leverer vi veggrus, pukk, sand og singel. Kvart år produserer vi ca. 30 000 kubikkmeter.

Les meir 
Prosjekter
Samarbeidspartnere
        
Yri Sand AS • Loen • 6789 Loen • NORGE • Telefon: 57 87 60 40 •