Kontakt Tlf:
57 87 60 40

SAMARBEIDSPARTNERE
Volvo Maskin AS
Telefon: 66 81 86 86
Besøksadresse: Mellomåsveien 1 
Postadresse: Postboks 603,
1414 Trollåsen 
E-post: stein-rune.veum@volvomaskin.no 
Web: www.volvomaskin.no
Kolo Veidekke AS
Telefon: 57 82 90 60
Besøksadresse: Øyrane 12 
Postadresse: Postboks 643,
6804 Førde 
E-post: sigmund.amelfot@veidekke.no 
Web: www.kolo-veidekke.no 
Brødrene Dahl AS
Telefon: 57 86 28 25
Telefax: 57 86 28 30
Postadresse: Kaivegen 11,,
6770 Nordfjordeid
E-post: paul.flo@dahl.no
Web: www.dahl.no
Scandia Maskin AS
Telefon: 32 21 00 50
Telefax: 32 21 00 51
Postadresse: Svelvikveien 87B,
3039 Drammen
E-post: post@scandiamaskin.no
Web: www.scandiamaskin.no
Sandvik Tamrock AS
Telefon: 51 31 69 69
Postadresse: Skvadronveien 25,
4050 Sola
E-post: frank.stangeland@sandvik.com
Web: www.sandvik.com
Volda Maskin AS
Telefon: 70 05 50 35
Telefax: 70 05 52 55
Postadresse: Hamnegata 3,
6100 Volda
E-post: postmaster@voldamaskin.no
Web: www.voldamaskin.no
Elias Sandbakk AS
Telefon: 911 84 244
Adresse: Øyravegen 21, 6783 Stryn
E-post:
Web:
Audun Ramsdal AS
Telefon: 57747510
Telefaks: 57747510
Adresse: 6940 Eikefjord
E-post: audun@ramsdalmaskin.no
Web: www.ramsdalmaskin.no 
Brendø Maskin AS
Telefon: 907 96 074
Adresse: Pb. 333, 6902 Florø
E-post: post@bbmaskin.no
Web: www.bbmaskin.no 
Vinsrygg Maskin AS
Telefon: 907 68 072
Adresse: c/o Jens Vinsrygg, 6783 Stryn
E-post: vinsryggmaskin@gmail.com 
Web: www.vinsryggmaskin.no 
        
Yri Sand AS • Loen • 6789 Loen • NORGE • Telefon: 57 87 60 40 • Telefaks: 57 87 60 41 •